KKV-START-2021

Projekt címe: „ÉPÍTŐIPARI VÁLLALATI INNOVÁCIÓ A HAJDÚ-AÍR KFT-NÉL
Projekt azonosítószáma: 2020-1.1.1-KKV-START-2021-00364

A projekt célkitűzése a HAJDÚ-AÍR KFT. építőipari tevékenységéhez kapcsolódó innováció megvalósítása új humán erőforrás bevonásával. Társaságunk családi vállalkozás jogutódjaként 2010. 10. 01-én alakult, így fennállása immár több mint 10 éves múltra tekint vissza. Fő tevékenységünk építőipari generál kivitelezés a közületi és privát szektorban. A projekt megvalósítási helyszíne a Kft. bejegyzett székhelye: 4002 Debrecen, Domokos Márton kert 75/b. A projekt keretében megvalósuló innováció célja fenntartható építészeti megoldások érdekében két területre terjed ki: egyrészt az építőiparban használt betonszerkezeteknél innovatív szálerősítésű polimer (FRP) anyagok alkalmazása; másrészt az építési hulladékok (elsősorban fahulladék) újrahasznosítási lehetőségeinek kidolgozása és alkalmazása. A projekt keretében sor kerül a fenti két tématerületen üzletileg hasznosítható építőipari eljárások kidolgozására és bevezetésére, az innovációs tevékenység megvalósításához kapcsolódó munkatársak bevonására, 1 fő jelenlegi munkavállaló továbbá 1 fő új munkavállaló részvételével. A tervezett fejlesztés közvetlen célja, hogy az új technológiai folyamatok bevezetése valamint az innovatív anyaghasználat által a cégünk gazdasági tevékenységének hatékonysága és jövedelmezősége javuljon. Cégünk elkötelezett a környezetbarát technológiák alkalmazása mellett, nyitott az újdonságokra. A folyamatos fejlődés és piaci jelenlétünk erősítése érdekében rövid távú célunk az építőipari tevékenységünk során olyan innovatív technológiák és eljárások alkalmazása, mely az általunk nyújtott szolgáltatások színvonalát magasabb szintre emeli, egyedi megrendelői igényeknek is eleget tudunk tenni, versenyképességünket növeli, működésünket költséghatékonyabbá és jövedelmezőbbé teszi. A tervezett fejlesztés a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető, továbbá az új üzletileg hasznosítható innovatív anyaghasználat és új építőipari eljárások kifejlesztése kedvező társadalmi és környezeti hatásokat generál a környezetterhelés csökkentése által. Középtávon cél, hogy a projekt során szerzett tapasztalatokat, a projekt eredményeit felhasználva további fenntartható építészeti megoldások, innovatív környezetbarát eljárások alkalmazását tervezzük.

Title: „CONSTRUCTION INDUSTRY RELATED INNOVATION AT THE HAJDÚ-AÍR KFT.”
Project number: 2020-1.1.1-KKV-START-2021-00364

The objective of the project is implementation of construction industry related innovation at the HAJDÚ-AÍR KFT. by involving new human resources. Our company was established as the legal successor of a family business on October 1, 2010, so its existence dates back more than 10 years. Our main activity is general construction in the public and private sectors. The place of implementation of the project is the registered office of the Ltd.: 4002 Debrecen, Domokos Márton kert 75 / b. The aim of the innovation – in order to achieve sustainable architectural solutions – covers two areas: on the one hand, the use of innovative fiberreinforced polymer (FRP) materials in concrete structures used in construction; on the other hand, the development and application of recycling options for construction waste (mainly wood waste). Within the framework of the project:
• construction procedures that can be used commercially in the above two subject areas will be developed and implemented,
• employees will be involved for the implementation of the innovation activity, with the participation of 1 current employee and 1 new employee.
The direct goal of the planned development is to improve the efficiency and profitability of our company’s economic activities through the introduction of new technological processes and the innovative use of materials. Our company is committed to the use of environmentally friendly technologies, and open to innovation. In order to continuously develop and strengthen our market presence, our short-term goal is to apply innovative technologies and processes in our construction activities that raise the standard of our services to a higher level, meet individual customer needs, increase our competitiveness and make our operations more cost-effective and profitable. The planned development is considered a novelty at company level, the development of new commercially exploitable innovative materials and new construction processes will generate favorable social and environmental impacts by reducing the environmental effects. In the medium term, we are planning apply further sustainable architectural solutions and innovative environmentally friendly procedures, using the experience gained during the project and the results of the project.